dodać

add

Dodajcie śmietany do sosu.
Add cream to the sauce.
æd kriːm tə ðə sɔːs
Dodało im to pewności siebie.
It boosted their confidence.
ɪt buːstɪd ðεə ˈkɒnfɪdəns
To doda smaku potrawie.
It'll add flavour to the dish.
ˈɪtl æd ˈfleɪvə tə ðə dɪʃ
Macie (jeszcze) coś do dodania?
Do you want to add something (more)?
dʊ juː wɒnt tə æd ˈsʌmθɪŋ (mɔː)?
Dodaj gazu!
Step on the gas!, Speed up!, Floor it!
stεp ɒn ðə gæs!ˌ spiːd ʌp!ˌ flɔː ɪt!
To mi dodało odwagi.
That boosted my courage.
ðæt buːstɪd maɪ ˈkʌrɪdʒ
Chciałbym jeszcze dodać, że...
I'd like to add that...
aɪd laɪk tə æd ðæt