przypadek

case, (zbieg okoliczności) coincidence, accident

Każdy przypadek jest inny.
It differs from case to case.
ɪt ˈdɪfəz frɒm keɪs tə keɪs
To nie mój przypadek.
That is not (true in) my case.
ðæt ɪz nɒt (truː ɪn) maɪ keɪs
To jest podręcznikowy przypadek.
This is a textbook case.
ðɪs ɪz ə ˈtεkstˌbʊk keɪs
Spotkaliśmy się przypadkiem.
We met by chance.
wiː mεt baɪ tʃɑːns
Nie ma/wie pan(i) przypadkiem...?
Do you happen to have/know...?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv/nəʊ?
Gdybyś przypadkiem zmienił zdanie...
Should you change your mind...
ʃʊd juː tʃeɪndʒ jɔː maɪnd
W moim przypadku...
In my case...
ɪn maɪ keɪs