zalecić

recommend

Zaleca się...
It is recommended to...
ɪt ɪzˌrεkəˈmεndɪd tə
Komisja Europejska zaleciła...
The European Commission recommended...
ðəˌjʊərəˈpɪən kəˈmɪʃənˌrεkəˈmεndɪd
Lekarz zalecił jej dietę.
The doctor put her on a diet.
ðə ˈdɒktə pʊt hə ɒn ə ˈdaɪət