pozwolić

komuś na coś allow sb to do sth, let sb do sth, permit

Państwo pozwolą, że się przedstawię.
Let me introduce myself.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Nie pozwolę na to.
I won't allow that.
aɪ wəʊnt əˈlaʊ ðæt
Pozwoliła mi z tego korzystać.
She let me use it., She permitted me to use it.
ʃɪ lεt miː juːz ɪtˌ ʃɪ pəˈmɪtɪd miː tə juːz ɪt
Kto ci na to pozwolił?
Who gave you the permission?
huː geɪv juː ðə pəˈmɪʃən?
Za pozwoleniem...
If you allow...
ɪf juː əˈlaʊ
Poproszę go o pozwolenie.
I'll ask his permission.
aɪl ɑːsk hɪz pəˈmɪʃən
Zrobił to bez (mojego) pozwolenia.
He did it without (my) permission.
hɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊt (maɪ) pəˈmɪʃən
Nie możemy sobie na to pozwolić.
We can't afford it.
wiː kɑːnt əˈfɔːd ɪt
Mógłby sobie na to spokojnie pozwolić.
He could very well afford it.
hɪ kʊd ˈvεrɪ wεl əˈfɔːd ɪt
Nie pozwolono nam na to.
We were not allowed to do it.
wiː wɜː nɒt əˈlaʊd tə dʊ ɪt
Nie pozwól, żeby to poszło na marne.
Don't let it go to waste.
dəʊnt lεt ɪt gəʊ tə weɪst
Na co sobie pan(i) pozwala!
How dare you!
haʊ dεə juː!
Pozwala sobie na zbyt wiele.
He is taking liberties., He is too daring.
hɪ ɪz ˈteɪkɪŋ ˈlɪbətɪzˌ hɪ ɪz tuː ˈdεərɪŋ
Pozwala wchodzić sobie na głowę.
He lets people walk all over him.
hɪ lεts ˈpiːpl wɔːk ɔːl ˈəʊvə hɪm
O ile pogoda pozwoli, wyruszymy w południe.
We'll set off at noon, weather permitting.
wiːl sεt ɒf æt nuːnˌ ˈwεðə pəˈmɪtɪŋ
Pozwól na chwilkę.
Will you come here for a minute?
wɪl juː kʌm hɪə fɔː ə ˈmɪnɪt?
Sprawdza, na ile może sobie pozwolić.
He is just trying it on.
hɪ ɪz dʒʌst ˈtraɪɪŋ ɪt ɒn
Pozwoliłem sobie przynieść...
I took the liberty of bringing...
aɪ tʊk ðə ˈlɪbətɪ əv brɪŋɪŋ