pożyczyć

coś komuś lend sth to sb, coś od kogoś borrow sth from sb

Może mi pan(i) pożyczyć długopis?
Can you lend me a pen?
kən juː lεnd miː ə pεn?
Potrzebuję pożyczyć 5000.
I need a loan of 5000.
aɪ niːd ə ləʊn əvˌfaɪvˈθaʊzənd
Nie pożyczam pieniędzy!
I don't lend money!
aɪ dəʊnt lεnd ˈmʌnɪ!
Pożyczył mi swoją koszulę.
He lent me his shirt.
hɪ lεnt miː hɪz ʃɜːt
Pożyczamy je sobie nawzajem.
We lend them to each other.
wiː lεnd ðəm tə iːtʃ ˈʌðə
Mogę pożyczyć twój samochód?
Can I borrow your car?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː kɑː?
Pożyczyłem sobie tę książkę.
I've borrowed this book.
aɪv ˈbɒrəʊd ðɪs bʊk
Pożyczymy to (sobie) od mojego brata.
We'll borrow it from my brother.
wiːl ˈbɒrəʊ ɪt frɒm maɪ ˈbrʌðə
Bank nie udzielił mi pożyczki.
The bank didn't lend me money.
ðə bæŋk ˈdɪdnt lεnd miː ˈmʌnɪ
Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
Lend your money and lose your friend.
lεnd jɔː ˈmʌnɪ ænd luːz jɔː frεnd
pożyczać pieniądze na procent
lend money at/with interest
lεnd ˈmʌnɪ æt/wɪθ ˈɪntrəst