pokój

room, (na świecie) peace

Chciałbym pokój dwuosobowy.
I'd like a twin-bedded/double-bedded room.
aɪd laɪk əˌtwɪnˈbεdɪd/ˌdʌblˈbεdɪd ruːm
Mieszkam w wynajętym pokoju.
I live in a rented room.
aɪ lɪv ɪn ə rεntɪd ruːm
Po trzech latach wojny państwa postanowiły zawrzeć pokój.
After three years of war the countries decided to make peace.
ˈɑːftə θriː jɪəz əv wɔː ðə ˈkʌntrɪz dɪˈsaɪdɪd tə meɪk piːs
Wpadli do pokoju jak burza.
They stormed/burst into the room.
ðeɪ stɔːmd/bɜːst ˈɪntə ðə ruːm
pokój dzienny
living/sitting room
ˈlɪvɪŋ/ˈsɪtɪŋ ruːm
pokoje do wynajęcia
rooms to let
ruːmz tə lεt