rozbić

coś break (up), smash, shatter sth

Nie rozbij tego.
Don't break it.
dəʊnt breɪk ɪt
Rozbił to na kawałki.
He broke it into pieces.
hɪ brəʊk ɪt ˈɪntə piːsɪz
Rozbił sobie głowę.
He broke his head.
hɪ brəʊk hɪz hεd
Czy możemy tu rozbić namiot?
Can we pitch a tent here?
kən wiː pɪtʃ ə tεnt hɪə?