spodziewać się

kogoś/czegoś expect sb/sth, hope for sth

Spodziewałem się czegoś więcej.
I expected more.
aɪ ɪkˈspεktɪd mɔː
A czego się spodziewałeś?
What else did you expect?
wɒt εls dɪd juː ɪkˈspεkt?
Właśnie tego się spodziewałem.
I expected as much., That's/Just what I expected.
aɪ ɪkˈspεktɪd əz mʌtʃˌ ðæts/dʒʌst wɒt aɪ ɪkˈspεktɪd
Spodziewa się trzeciego dziecka.
She is expecting her third child., She is pregnant with third child.
ʃɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ hə θɜːd tʃaɪldˌ ʃɪ ɪz ˈprεgnənt wɪθ θɜːd tʃaɪld
Nie wiedzą, czego się mogą spodziewać.
They don't know what awaits them.
ðeɪ dəʊnt nəʊ wɒt əˈweɪts ðəm
Spodziewa się pana/pani.
He is awaiting you., He is expecting you.
hɪ ɪz əˈweɪtɪŋ juːˌ hɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ juː