przytomność

consciousness

Był w pełni przytomny.
He was fully conscious.
hɪ wɒz ˈfʊlɪ ˈkɒnʃəs
Kiedy odzyskała przytomność...
When she regained/recovered consciousness..., When she came to/(a)round...
wεn ʃɪ rɪˈgeɪnd/rɪˈkʌvəd ˈkɒnʃəsnɪsˌ wεn ʃɪ keɪm tə/(ə)raʊnd