ja

I, me, myself

Jestem głodny. – Ja też.
I'm hungry. – So am I., I'm hungry. – Me too.
aɪm ˈhʌŋgrɪ - səʊ əm aɪˌ aɪm ˈhʌŋgrɪ -ˌεmˈiː tuː
Była w tym samym wieku co ja.
She was the same age as myself/me.
ʃɪ wɒz ðə seɪm eɪdʒ əz maɪˈsεlf/miː
Daj mi to.
Give me that thing.
gɪv miː ðæt θɪŋ
Chodźmy do mnie.
Let's go to my place.
lεts gəʊ tə maɪ pleɪs
Miło mi pana/panią poznać.
Pleased/Nice to meet you.
pliːzd/naɪs tə miːt juː
Nie podoba mi się to. (mam złe przeczucie)
I don't like the sound of it., I find it fishy., I have a bad feeling about it.
aɪ dəʊnt laɪk ðə saʊnd əv ɪtˌ aɪ faɪnd ɪt ˈfɪʃɪˌ aɪ hæv ə bæd ˈfiːlɪŋ əˈbaʊt ɪt
Cieszy mnie to.
I'm glad about that.
aɪm glæd əˈbaʊt ðæt
Mnie w to nie mieszajcie!
Leave me out of this!
liːv miː aʊt əv ðɪs!
Boli mnie gardło.
I have a sore throat.
aɪ hæv ə sɔː θrəʊt
Męczy mnie zgaga.
I have heartburn.
aɪ hæv ˈhɑːtˌbɜːn
Działa mi na nerwy!
She gets on my wick!
ʃɪ gεts ɒn maɪ wɪk!
Komputer mi się zawiesił.
My PC froze.
maɪˌpiːˈsiː frəʊz
A skąd ja mam wiedzieć?
Ask me another., Don't ask me., Search me.
ɑːsk miː əˈnʌðəˌ dəʊnt ɑːsk miːˌ sɜːtʃ miː
Wszystko mi jedno.
I don't give a damn!, I couldn't care less.
aɪ dəʊnt gɪv ə dæm!ˌ aɪ ˈkʊdnt kεə lεs
To mnie nie rusza.
It leaves me cold.
ɪt liːvz miː kəʊld
Ja (nie) jestem...
I'm (not)...
aɪm (nɒt)
Ja bym powiedział...
I would say...
aɪ wʊd seɪ
Jeśli chodzi o mnie, to...
As for me..., As far as I am concerned...
əz fə miːˌ əz fɑː əz aɪ əm kənˈsɜːnd