temat

topic, subject

Nie chcę się wypowiadać na ten temat.
I don't want to comment on this.
aɪ dəʊnt wɒnt tə ˈkɒmεnt ɒn ðɪs
Nie zbaczaj z tematu.
Don't stray from the subject., Keep (it) to the point.
dəʊnt streɪ frɒm ðə ˈsʌbdʒɪktˌ kiːp (ɪt) tə ðə pɔɪnt
To jest temat rzeka.
That's a very broad subject.
ðæts ə ˈvεrɪ brɔːd ˈsʌbdʒɪkt
Zmieńmy temat.
Let's change the subject., Let's drop this subject.
lεts tʃeɪndʒ ðə ˈsʌbdʒɪktˌ lεts drɒp ðɪs ˈsʌbdʒɪkt
Co sądzisz na temat...?
What do you think about...?, What's your take on...?
wɒt dʊ juː θɪŋk əˈbaʊt?ˌ wɒts jɔː teɪk ɒn?
przeskakiwać z tematu na temat
jump from one subject to another
dʒʌmp frɒm wʌn ˈsʌbdʒɪkt tə əˈnʌðə