kamień

stone, rock

To jest (zrobione) z kamienia.
It is made of stone.
ɪt ɪz meɪd əv stəʊn
Kamień spadł mi z serca.
That's a load/weight off my mind.
ðæts ə ləʊd/weɪt ɒf maɪ maɪnd
Nie został kamień na kamieniu.
They left no stone unturned.
ðeɪ lεft nəʊ stəʊn ʌnˈtɜːnd
Ma serce z kamienia.
He has a heart of stone.
hɪ hæz ə hɑːt əv stəʊn
Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem.
You without sin throw the first stone.
juː wɪˈðaʊt sɪn θrəʊ ðə fɜːst stəʊn
To rzut kamieniem stąd.
It is within a stone's throw.
ɪt ɪz wɪˈðɪn ə stəʊnz θrəʊ
Bar jest o rzut kamieniem stąd.
The pub is just at a stone's throw from here.
ðə pʌb ɪz dʒʌst æt ə stəʊnz θrəʊ frɒm hɪə
przepaść jak kamień w wodę
vanish into thin air, disappear into thin air
ˈvænɪʃ ˈɪntə θɪn εəˌˌdɪsəˈpɪə ˈɪntə θɪn εə
trafiła kosa na kamień
sb hit a brick wall
hɪt ə brɪk wɔːl
kamień, papier, nożyce
rock, paper, scissors
rɒkˌ ˈpeɪpəˌ ˈsɪzəz
kamień milowy
milestone
ˈmaɪlˌstəʊn