siebie

oneself

Zrobię to u siebie (w domu).
I'll do it at my place.
aɪl dʊ ɪt æt maɪ pleɪs
Nie mam tego ze sobą/przy sobie.
I don't have it on/with me right now.
aɪ dəʊnt hæv ɪt ɒn/wɪθ miː raɪt naʊ
Stali blisko siebie.
They were standing close together.
ðeɪ wɜː ˈstændɪŋ kləʊs təˈgεðə
Popatrz na siebie!
Look at yourself.
lʊk æt jɔːˈsεlf
Weź to ze sobą.
Take it with you.
teɪk ɪt wɪθ juː
Wziąłem go ze sobą.
I took him with me.
aɪ tʊk hɪm wɪθ miː
Umieją śmiać się z samych siebie.
They can laugh at themselves.
ðeɪ kən lɑːf æt ðəmˈsεlvz
Pasują do siebie?
Do they go together?, Are they a good match?
dʊ ðeɪ gəʊ təˈgεðə?ˌ ɑː ðeɪ ə gʊd mætʃ?
Sprzątnij po sobie!
Clean up the mess you've made/left!
kliːn ʌp ðə mεs juːv meɪd/lεft!
Co miała na sobie?
What did she wear?, What was she wearing?
wɒt dɪd ʃɪ wεə?ˌ wɒt wɒz ʃɪ ˈwεərɪŋ?
Ma w sobie coś czarującego.
There is something charming about him.
ðεə ɪz ˈsʌmθɪŋ ˈtʃɑːmɪŋ əˈbaʊt hɪm
Bądź sobą!
Be yourself!
biː jɔːˈsεlf!
Umiem sam o siebie zadbać.
I can take care of myself.
aɪ kən teɪk kεə əv maɪˈsεlf
Wyjaśnijmy to sobie.
Let's make it/things clear.
lεts meɪk ɪt/θɪŋz klɪə
Pogodzili się ze sobą.
They made it up (between them).
ðeɪ meɪd ɪt ʌp (bɪˈtwiːn ðəm)
Czego pan(i) sobie życzy?
How can I help you?
haʊ kən aɪ hεlp juː?
Zrobiłem sobie tatuaż.
I got a tattoo.
aɪ gɒt ə tæˈtuː
Wypraszam sobie!
I beg your pardon!
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn!