mój, moja, moje

my, (bez rzeczownika) mine, (za rzeczownikiem) of mine

To mój dobry przyjaciel.
He's a good friend of mine.
hiːz ə gʊd frεnd əv maɪn
Te książki są moje.
These books are mine.
ðiːz bʊks ɑː maɪn
To moja sprawa.
That's my business.
ðæts maɪ ˈbɪznɪs
To nie jest w moim guście.
It's not (exactly) my cup of tea.
ɪts nɒt (ɪgˈzæktlɪ) maɪ kʌp əv tiː
Cała przyjemność po mojej stronie.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn
Mój Boże!
My God!, Good heavens!
maɪ gɒd!ˌ gʊd ˈhεvnz!
Z mojego punktu widzenia...
From my point of view...
frɒm maɪ pɔɪnt əv vjuː
Ku mojemu zdziwieniu...
To my surprise...
tə maɪ səˈpraɪz
Mój drogi...
Dear...
dɪə