wyobrazić sobie

coś imagine, visualize, picture sth

Trudno to sobie wyobrazić.
It's hard to imagine.
ɪts hɑːd tə ɪˈmædʒɪn
Nie wyobrażam sobie, że mogłaby tam zostać.
I can't imagine her staying there.
aɪ kɑːnt ɪˈmædʒɪn hə steɪɪŋ ðεə
Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak by to było?
Can you imagine what it would be like?
kən juː ɪˈmædʒɪn wɒt ɪt wʊd biː laɪk?
Co ty sobie wyobrażasz?
How dare you!
haʊ dεə juː!
Wyobraź sobie...
Fancy that ..., ... if you please.
ˈfænsɪ ðætˌ ... ɪf juː pliːz
Najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić...
The worst thing imaginable...
ðə wɜːst θɪŋ ɪˈmædʒɪnəbl