ryzykować

risk, run a risk/gamble, take chances

Ryzykujesz.
You are taking chances.
juː ɑː ˈteɪkɪŋ tʃænsɪz
Zaryzykujmy.
Let's take a chance., Let's risk it.
lεts teɪk ə tʃɑːnsˌ lεts rɪsk ɪt
Musimy zaryzykować.
We just have to chance it.
wiː dʒʌst hæv tə tʃɑːns ɪt
Kto nie ryzykuje, ten nie ma.
Nothing ventured, nothing gained.
ˈnʌθɪŋ ˈvεntʃədˌ ˈnʌθɪŋ geɪnd