wąski

narrow, tight, close

Ta spódnica jest na mnie za wąska.
The skirt is too tight for me.
ðə skɜːt ɪz tuː taɪt fə miː
Jest osobą o wąskich horyzontach.
He's a narrow-minded person.
hiːz ə ˈnærəʊˈmaɪndɪd ˈpɜːsn
w wąskim znaczeniu tego słowa
in a narrower/strict sense
ɪn ə ˈnærəʊə/strɪkt sεns