udawać się

be a success, come off well, turn out well

Wszystko mi się teraz udaje.
Everything is going my way.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ maɪ weɪ
Nie udaje im się zyskać wyborców.
They are failing to win over the voters.
ðeɪ ɑː ˈfeɪlɪŋ tə wɪn ˈəʊvə ðə ˈvəʊtəz
Nie udaje mi się tego naprawić.
I'm unable to repair it.
aɪm ʌnˈeɪbl tə rɪˈpεə ɪt