klient

customer, client

Jest stałym klientem tego baru.
He is a fixture in the bar.
hɪ ɪz ə ˈfɪkstʃə ɪn ðə bɑː
Klienci oglądają towar w sklepach.
Customers browse in shops.
ˈkʌstəməz braʊz ɪn ʃɒps
Traktują wszystkich klientów jednakowo.
They treat all customers alike.
ðeɪ triːt ɔːl ˈkʌstəməz əˈlaɪk
Co to za klient z nią przyszedł?
Who's that guy she came with?
huːz ðæt gaɪ ʃɪ keɪm wɪθ?
stały klient
patron, fixture
ˈpeɪtrənˌ ˈfɪkstʃə
biuro obsługi klienta
customer service
ˈkʌstəmə ˈsɜːvɪs