stan

state, (zdrowia) condition

To jest w idealnym stanie.
It's in mint/perfect condition.
ɪts ɪn mɪnt/ˈpɜːfɪkt kənˈdɪʃən
Pacjent jest w stanie krytycznym.
The patient is critical.
ðə ˈpeɪʃənt ɪz ˈkrɪtɪkl
W tym stanie nie da sobie z tym rady.
He can't make it in this condition.
hɪ kɑːnt meɪk ɪt ɪn ðɪs kənˈdɪʃən
Żyją ponad stan.
They live beyond their means.
ðeɪ lɪv bɪˈjɒnd ðεə miːnz
Jest w stanie zrobić to sama.
She is able to do it herself.
ʃɪ ɪz ˈeɪbl tə dʊ ɪt həˈsεlf
Nie jest w stanie tego zrozumieć.
She is unable to understand it.
ʃɪ ɪz ʌnˈeɪbl təˌʌndəˈstænd ɪt
stan zdrowia
state of health
steɪt əv hεlθ