zdecydować się

decide (upon), resolve, make up one's mind

Zdecydowałeś się już?
Have you decided yet?
hæv juː dɪˈsaɪdɪd jεt?
Zdecydowałem się na Mercedesa.
I (have) opted for the Mercedes.
aɪ (hæv) ɒptɪd fə ðəˌməˈseɪˌdiːz
Nie mogę się zdecydować, czy...
I can't decide if/whether...
aɪ kɑːnt dɪˈsaɪd ɪf/ˈwεðə