własny

(of) one's own

Mam swój własny pokój.
I have a room of my own., I have my own room.
aɪ hæv ə ruːm əv maɪ əʊnˌ aɪ hæv maɪ əʊn ruːm
Widziałem to na własne oczy.
I saw it with my own eyes.
aɪ sɔː ɪt wɪθ maɪ əʊn aɪz
Chcę żyć własnym życiem.
I want to live my own life.
aɪ wɒnt tə lɪv maɪ əʊn laɪf
Zrobiłem to z własnej woli.
I did it of my own (free) will.
aɪ dɪd ɪt əv maɪ əʊn (friː) wɪl
Możemy to zmienić według własnego uznania.
We can change it at our discretion.
wiː kən tʃeɪndʒ ɪt æt aʊə dɪˈskrεʃən
Mam to na własny użytek.
I have it for my personal use.
aɪ hæv ɪt fə maɪ ˈpɜːsənl juːs
Chce mieć swoje własne mieszkanie.
He wants a flat of his own.
hɪ wɒnts ə flæt əv hɪz əʊn
Przegrali na własnym boisku.
They were beaten on their own ground.
ðeɪ wɜː ˈbiːtn ɒn ðεə əʊn graʊnd
Na (państwa) własne ryzyko.
At your peril., At your own risk.
æt jɔː ˈpεrɪlˌ æt jɔː əʊn rɪsk
Przekonali się na własnej skórze, jak to jest...
They got first-hand experience of what it's like...
ðeɪ gɒt fɜːsthænd ɪkˈspɪərɪəns əv wɒt ɪts laɪk
kosztem własnego zdrowia
at the expense of one's health
æt ðiː ɪkˈspεns əv hεlθ
na własną odpowiedzialność
on one's own account, (pot.) on one's own hook
ɒn əʊn əˈkaʊntˌ ɒn əʊn hʊk