gdyby

if

Gdybym był na twoim miejscu, poczekałbym.
If I were you I would wait.
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd weɪt
Gdyby tylko tu był.
If only he were here.
ɪf ˈəʊnlɪ hɪ wɜː hɪə
Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.
If ifs and ands were pots and pans, there'd be no need for tinkers.
ɪf ɪfs ænd ændz wɜː pɒts ænd pænzˌ ðεəd biː nəʊ niːd fə ˈtɪŋkəz
Byłbym wdzięczny, gdybyś...
I would appreciate if you could...
aɪ wʊd əˈpriːʃɪˌeɪt ɪf juː kʊd
Gdybym wygrał na loterii...
If I won the lottery...
ɪf aɪ wɒn ðə ˈlɒtərɪ
Nic by ci się nie stało, gdybyś...
It wouldn't hurt you if you...
ɪt ˈwʊdnt hɜːt juː ɪf juː
Nie byłbym zaskoczony, gdyby...
I wouldn't be surprised to find that...
aɪ ˈwʊdnt biː səˈpraɪzd tə faɪnd ðæt
Gdyby nie on...
Were it not for him..., If (it were) not for him...
wɜː ɪt nɒt fə hɪmˌ ɪf (ɪt wɜː) nɒt fə hɪm