trzymać się

czegoś hold on to sth, (przepisów) stick, keep to sth

Trzymajcie się mocno.
Hold fast/tight.
həʊld fɑːst/taɪt
Trzymaj się!
Hang on (in there)!
hæŋ ɒn (ɪn ðεə)!
Samochód dobrze trzyma się drogi.
The car holds the road well.
ðə kɑː həʊlds ðə rəʊd wεl
Trzymajcie się razem.
Stick together.
stɪk təˈgεðə
Trzymaj się od niego z daleka.
Stay away from him.
steɪ əˈweɪ frɒm hɪm
Ledwo trzymam się na nogach.
I can hardly stand., I'm dead on my feet.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ stændˌ aɪm dεd ɒn maɪ fiːt
Trzymaj się blisko mnie!
Stick with me!
stɪk wɪθ miː!
trzymać się na uboczu
stay/be on the sidelines
steɪ/biː ɒn ðə ˈsaɪdˌlaɪnz