zależeć

1od kogoś/czegoś depend on sb/sth

To będzie zależało od pana/pani.
It will depend on you.
ɪt wɪl dɪˈpεnd ɒn juː
To nie zależy ode mnie.
It is not up to me., It doesn't depend on me.
ɪt ɪz nɒt ʌp tə miːˌ ɪt ˈdʌznt dɪˈpεnd ɒn miː
Gdyby to zależało ode mnie...
If it were/was up to me...
ɪf ɪt wɜː/wɒz ʌp tə miː
To zależy od punktu widzenia.
It depends on how you look at it.
ɪt dɪˈpεndz ɒn haʊ juː lʊk æt ɪt
To zależy od tego, jak się wszystko potoczy.
It depends on how events will unfold.
ɪt dɪˈpεndz ɒn haʊ ɪˈvεnts wɪl ʌnˈfəʊld
To zależy.
It depends.
ɪt dɪˈpεndz

2(być ważnym) matter, komuś na kimś/czymś care about sb/sth

Bardzo mi na tobie zależy.
I care about/for you a lot.
aɪ kεə əˈbaʊt/fə juː ə lɒt
Zależy ci na mnie jeszcze?
Do you still care for me?
dʊ juː stɪl kεə fə miː?
Nie zależy mi na współczuciu.
I don't want sympathy.
aɪ dəʊnt wɒnt ˈsɪmpəθɪ