rozerwać

coś tear sth, (kopertę) tear/ rip sth open, (na strzępy) rip

Nie rozerwij tego!
Don't tear it!
dəʊnt tεə ɪt!
Rozerwał kopertę.
He tore the envelope open.
hɪ tɔː ðiː ˈεnvəˌləʊp ˈəʊpn
Rozerwała mi się torba.
My bag tore.
maɪ bæg tɔː
Rozerwałem sobie koszulę o gwóźdź.
I've torn my shirt on a nail.
aɪv tɔːn maɪ ʃɜːt ɒn ə neɪl
Musiałabym się rozerwać, żeby ze wszystkim zdążyć.
I have only two hands.
aɪ hæv ˈəʊnlɪ tuː hændz
Rozerwę cię na strzępy!
I'll rip you apart!, I'll have your guts for garters!
aɪl rɪp juː əˈpɑːt!ˌ aɪl hæv jɔː gʌts fə ˈgɑːtəz!