zrobić

do, render, make

Zrobisz to dla mnie?
Will you do it for me?
wɪl juː dʊ ɪt fə miː?
Kto to zrobił? – Ja.
Who did/has done this? – Me.
huː dɪd/hæz dʌn ðɪs? -ˌεmˈiː
Nie zrobiłem nic złego!
I didn't do anything wrong!
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ!
Co z tym zrobimy? (z problemem itp.)
What shall we do about it?
wɒt ʃæl wiː dʊ əˈbaʊt ɪt?
Dobrze zrobił.
He did the right thing.
hɪ dɪd ðə raɪt θɪŋ
Zrób to po swojemu.
Do it your way.
dʊ ɪt jɔː weɪ
Zobacz, co zrobiłeś!
Look what you've done!
lʊk wɒt juːv dʌn!
Co ja ci zrobiłem?
What did I do to you?, What have I done to you?
wɒt dɪd aɪ dʊ tə juː?ˌ wɒt hæv aɪ dʌn tə juː?
Zrobił jej na złość.
He did it to spite her.
hɪ dɪd ɪt tə spaɪt hə
To ci dobrze zrobi.
It will do you good.
ɪt wɪl dʊ juː gʊd
Zrobiłeś już zakupy?
Have you done the shopping (yet)?
hæv juː dʌn ðə ˈʃɒpɪŋ (jεt)?
Masz jakiś pomysł, jak to zrobić?
Can you think of a way how to do it?
kən juː θɪŋk əv ə weɪ haʊ tə dʊ ɪt?
Zrobił jej dzieciaka.
He made her pregnant., (slang.) He knocked her up.
hɪ meɪd hə ˈprεgnəntˌ hɪ nɒkt hə ʌp
Co ty próbujesz zrobić?
What are you trying to do?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə dʊ?
Zrobił wyraźne postępy w angielskim.
He improved his English substantially.
hɪ ɪmˈpruːvd hɪz ˈɪŋglɪʃ səbˈstænʃəlɪ
Zrobiłem ci śniadanie.
I made you breakfast.
aɪ meɪd juː ˈbrεkfəst
Co mam z tym zrobić?
What am I to do with it?
wɒt əm aɪ tə dʊ wɪθ ɪt?
I tak to zrobię!
I will do it anyway!
aɪ wɪl dʊ ɪt ˈεnɪˌweɪ!
Zrobił dwa kroki do tyłu.
He took two steps backward.
hɪ tʊk tuː stεps ˈbækwəd
Powinienem był to zrobić!
If only I had done it!
ɪf ˈəʊnlɪ aɪ hæd dʌn ɪt!
Gdzie zrobiłem błąd?
Where did I go wrong?
wεə dɪd aɪ gəʊ rɒŋ?
Proszę zrobić miejsce.
Make room., Make way.
meɪk ruːmˌ meɪk weɪ
Zrobiłby nam pan zdjęcie?
Could you take a picture of us?
kʊd juː teɪk ə ˈpɪktʃə əv əs?
Zróbmy sobie przerwę.
Let's take a break.
lεts teɪk ə breɪk
Zrobiła na nas dobre wrażenie.
She impressed us., She made a good impression.
ʃɪ ɪmˈprεst əsˌ ʃɪ meɪd ə gʊd ɪmˈprεʃən
Do kiedy to ma być zrobione?
By when should it be done?
baɪ wεn ʃʊd ɪt biː dʌn?
Zrobił to bez gadania.
He did it without argument/a murmur.
hɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊt ˈɑːgjʊmənt/ə ˈmɜːmə
Dała sobie zrobić tatuaż.
She got a tattoo.
ʃɪ gɒt ə tæˈtuː
Zrobię to z zawiązanymi oczami/lewą ręką.
I can do it blindfold.
aɪ kən dʊ ɪt ˈblaɪndˌfəʊld
Zrobiłeś ze mnie głupka.
You made a fool of me.
juː meɪd ə fuːl əv miː
Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
dəʊnt pʊt ɒf tɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kən dʊ təˈdeɪ
Nie da się z tym nic zrobić.
It can't be helped., Nothing doing.
ɪt kɑːnt biː hεlptˌ ˈnʌθɪŋ ˈduːɪŋ