podobnie

similarly, likewise, in a similar way

Były podobnie ubrane.
They were similarly dressed.
ðeɪ wɜː ˈsɪmɪləlɪ drεst
Wyglądają podobnie.
They look similar.
ðeɪ lʊk ˈsɪmɪlə
Podobnie jak ja nie znosi komedii.
He detests comedies just like me.
hɪ dɪˈtεsts ˈkɒmɪdiːz dʒʌst laɪk miː
Jestem pewien, że postąpiłbyś podobnie.
I'm sure you would do likewise.
aɪm ʃʊə juː wʊd dʊ ˈlaɪkˌwaɪz