łatwy

easy

Ten test był (całkiem) łatwy.
The test was (quite) easy.
ðə tεst wɒz (kwaɪt) ˈiːzɪ
Nie było to najłatwiejsze.
It wasn't very easy.
ɪt ˈwɒznt ˈvεrɪ ˈiːzɪ
To nie będzie takie łatwe.
It won't be easy.
ɪt wəʊnt biː ˈiːzɪ
To było łatwe zwycięstwo.
It was an easy win.
ɪt wɒz ən ˈiːzɪ wɪn
Najłatwiejsze ze wszystkiego było...
The easiest thing was...
ðiː ˈiːzɪɪst θɪŋ wɒz