zmienić

change, alter, modify

Zmieńmy temat!
Let's change the subject!
lεts tʃeɪndʒ ðə ˈsʌbdʒɪkt!
Co to zmieni?
What will it change?, What good will it do?
wɒt wɪl ɪt tʃeɪndʒ?ˌ wɒt gʊd wɪl ɪt dʊ?
zmienić właściciela
change hands
tʃeɪndʒ hændz