potrzeba

czegoś need for/of sth, (konieczność) necessity

Do tego potrzeba dużo odwagi.
It takes a lot of courage.
ɪt teɪks ə lɒt əv ˈkʌrɪdʒ
Czego ci potrzeba?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Nie ma potrzeby mu tego tłumaczyć.
There's no need to explain it to him.
ðεəz nəʊ niːd tə ɪkˈspleɪn ɪt tə hɪm
Poczułem pilną potrzebę...
I had an urge to...
aɪ hæd ən ɜːdʒ tə
Ilu osób potrzeba do...?
How many people does it take to...?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl dʌz ɪt teɪk tə?
zaspokoić swoje potrzeby
satisfy one's needs
ˈsætɪsˌfaɪ niːdz
w miarę potrzeby
as necessary, as needed
əz ˈnεsəsərɪˌ əz niːdɪd
stosownie do państwa potrzeb
according to your needs
əˈkɔːdɪŋ tə jɔː niːdz
potrzeba fizjologiczna
bodily need
ˈbɒdɪlɪ niːd
w razie potrzeby
if necessary, if need be
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪf niːd biː
jeśli zajdzie taka potrzeba
if needed, in case of need
ɪf niːdɪdˌ ɪn keɪs əv niːd