pozdrowić

kogoś greet sb, (pot.) say hello to sb, (gestem) salute sb

Pozdrów ją ode mnie serdecznie.
Give my love to her.
gɪv maɪ lʌv tə hə
Proszę pozdrowić ode mnie swoją żonę.
Remember me to your wife.
rɪˈmεmbə miː tə jɔː waɪf
John was wszystkich pozdrawia.
John says hi to everyone.
dʒɒn sεz haɪ tə ˈεvrɪˌwʌn