kierunek

direction

W którym kierunku poszedł?
Which way did he go?
wɪtʃ weɪ dɪd hɪ gəʊ?
Muszę siedzieć przodem/tyłem do kierunku jazdy.
I must sit facing forward/backward(s).
aɪ mʌst sɪt ˈfeɪsɪŋ ˈfɔːwəd/ˈbækwəd(εs)
w każdym kierunku
in every respect
ɪn ˈεvrɪ rɪˈspεkt