przeprosić

kogoś za coś apologize to sb for sth, say sorry

Powinieneś go przeprosić.
You should apologize to him.
juː ʃʊd əˈpɒləˌdʒaɪz tə hɪm
Chcę (cię) przeprosić za dzisiaj.
I want to apologize for today.
aɪ wɒnt tə əˈpɒləˌdʒaɪz fə təˈdeɪ
Przeprosił i wyszedł.
He excused himself and went away.
hɪ ɪkˈskjuːzd hɪmˈsεlf ænd wεnt əˈweɪ
Przepraszam, pomyłka. (przez telefon)
Sorry, wrong number.
ˈsɒrɪˌ rɒŋ ˈnʌmbə
Przepraszam za spóźnienie.
I'm sorry I'm late., I'm sorry for being late.
aɪm ˈsɒrɪ aɪm leɪtˌ aɪm ˈsɒrɪ fə ˈbiːɪŋ leɪt
Przepraszam!
May I?, Excuse me!
meɪ aɪ?ˌ ɪkˈskjuːz miː!
Przepraszam, zajęte.
Sorry it is occupied.
ˈsɒrɪ ɪt ɪz ˈɒkjʊˌpaɪd