konieczny

necessary, (bardzo ważny) essential, (nieodzowny) imperative

Czy to było konieczne?
Was it/that necessary?
wɒz ɪt/ðæt ˈnεsəsərɪ?
To nie będzie konieczne.
It won't be necessary.
ɪt wəʊnt biː ˈnεsəsərɪ
Jest (bezwzględnie) konieczne, żeby...
It's (absolutely) necessary that...
ɪts (ˌæbsəˈluːtlɪ) ˈnεsəsərɪ ðæt
W razie konieczności...
In case of necessity..., In case of need..., If necessary...
ɪn keɪs əv nɪˈsεsɪtɪˌ ɪn keɪs əv niːdˌ ɪf ˈnεsəsərɪ