włożyć

put, place, (na siebie) put on

Nie mam co na siebie włożyć.
I have nothing to wear.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə wεə
Nie mam co do garnka włożyć.
I have nothing to eat.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə iːt
Włóż kluczyk do stacyjki.
Put the key in the ignition.
pʊt ðə kiː ɪn ðiː ɪgˈnɪʃən
Włożyłem w to mnóstwo pieniędzy.
I put a lot of money into it.
aɪ pʊt ə lɒt əv ˈmʌnɪ ˈɪntə ɪt
Włożyli wiele wysiłku, żeby...
They made special effort to..., They went to great pains to...
ðeɪ meɪd ˈspεʃəl ˈεfət təˌ ðeɪ wεnt tə greɪt peɪnz tə
włożyć ręce do kieszeni
put one's hands in one's pockets
pʊt hændz ɪn ˈpɒkɪts
nie mieć co do garnka włożyć
live hand to mouth
lɪv hænd tə maʊθ