zatem

so

Od czego zatem zaczniemy?
So where do we start?
səʊ wεə dʊ wiː stɑːt?
Bierzmy się zatem do pracy!
So, let's get down to work!
səʊˌ lεts gεt daʊn tə wɜːk!
Powtarzam zatem jeszcze raz...
So, I repeat it once more...
səʊˌ aɪ rɪˈpiːt ɪt wʌns mɔː