prawo

law, (uprawnienie) do czegoś right to sth, (prawa strona) right

Nie miał prawa tego zrobić.
He had no right to do it.
hɪ hæd nəʊ raɪt tə dʊ ɪt
Działał zgodnie z prawem.
He was in the right.
hɪ wɒz ɪn ðə raɪt
Studiuje prawo.
He studies law.
hɪ ˈstʌdɪz lɔː
Wszystkie/Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
ɔːl raɪts rɪˈzɜːvd
Jakim prawem?
By what right?
baɪ wɒt raɪt?
Miał pełne prawo się poskarżyć.
He complained quite rightly.
hɪ kəmˈpleɪnd kwaɪt ˈraɪtlɪ
Kto ci dał prawo jazdy?
Who taught you to drive?
huː tɔːt juː tə draɪv?
Domagają się swych praw.
They claim their rights.
ðeɪ kleɪm ðεə raɪts
Wszedł w konflikt z prawem.
He fell foul of the law., He found himself on the wrong side of the law.
hɪ fεl faʊl əv ðə lɔːˌ hɪ faʊnd hɪmˈsεlf ɒn ðə rɒŋ saɪd əv ðə lɔː
Mam prawo powiedzieć...
I have the right to say..., I'm entitled to say...
aɪ hæv ðə raɪt tə seɪˌ aɪm ɪnˈtaɪtld tə seɪ