trwać

last from sth to sth, (zabierać czas) take, (przetrwać) remain (in existence)

Chwilę to potrwa.
It will take a while.
ɪt wɪl teɪk ə waɪl
Nic nie trwa wiecznie.
Nothing lasts forever.
ˈnʌθɪŋ lɑːsts fɔːˈrεvə
Trwa to jakieś cztery godziny.
It takes some four hours.
ɪt teɪks sʌm fɔː aʊəz