przesadzić, przesadzać

exaggerate, go overboard

Chyba (trochę) przesadzasz!
Now you're exaggerating (a little).
naʊ jʊə ɪgˈzædʒəˌreɪtɪŋ (ə ˈlɪtl)
Lubi przesadzać.
He likes to exaggerate., He is prone to exaggeration.
hɪ laɪks tə ɪgˈzædʒəˌreɪtˌ hɪ ɪz prəʊn tə ɪgˌzædʒəˈreɪʃən
Przesadziłeś.
That's a bit too much!, You've gone too far.
ðæts ə bɪt tuː mʌtʃ!ˌ juːv gɒn tuː fɑː
Przesadziła z ćwiczeniami.
She overdid the exercises.
ʃɪˌəʊvəˈdɪd ðiː ˈεksəˌsaɪzɪs
Przesadzasz/Nie przesadzaj!
You are pushing it/Don't push it.
juː ɑː ˈpʊʃɪŋ ɪt/dəʊnt pʊʃ ɪt
przesadzić (rośliny)
replant
riːˈplɑːnt