nowy

new

To nie jest nic nowego.
It is nothing new.
ɪt ɪz ˈnʌθɪŋ njuː
Jest jak nowy.
It's as good as new.
ɪts əz gʊd əz njuː
Szczęśliwego Nowego Roku!
Happy New Year!
ˈhæpɪ njuː jɪə!
Zacznijmy od nowa.
Let's start from the beginning/anew.
lεts stɑːt frɒm ðə bɪˈgɪnɪŋ/əˈnjuː
Wygląda na nowe, ale...
It looks new but...
ɪt lʊks njuː bət
zupełnie nowy
brand/spanking new
brænd/ˈspæŋkɪŋ njuː
najnowsza wersja
the latest version, the most recent version
ðə ˈleɪtɪst ˈvɜːʃənˌ ðə məʊst ˈriːsnt ˈvɜːʃən
najnowsze doniesienia/informacje
the latest news
ðə ˈleɪtɪst njuːz
Nowy Testament
New Testament
njuː ˈtεstəmənt