wina

guilt, blame, (przewinienie) fault

Czyja to wina?
Whose fault is it?
huːz fɔːlt ɪz ɪt?
To moja wina.
It's my fault, (pot.) My bad.
ɪts maɪ fɔːltˌ maɪ bæd
To wszystko twoja/wasza wina.
It's all your fault.
ɪts ɔːl jɔː fɔːlt
To nie moja wina, że jestem, jaki jestem.
I cannot help my nature.
aɪ kæˈnɒt hεlp maɪ ˈneɪtʃə
To twoja wina.
It's your fault.
ɪts jɔː fɔːlt
Nie poczuwam się do winy.
I don't feel guilty.
aɪ dəʊnt fiːl ˈgɪltɪ
Wziął na siebie winę za...
He took the blame for...
hɪ tʊk ðə bleɪm fə
Zwalają winę na...
They put/pin the blame on...
ðeɪ pʊt/pɪn ðə bleɪm ɒn
Mam poczucie winy z powodu...
I feel guilty for...
aɪ fiːl ˈgɪltɪ fə