cicho

quietly, (mówić) in a low/quiet voice, (bezszelestnie) noiselessly

Cicho bądź!
Be quiet!
biː ˈkwaɪət!
Powiedziała to po cichu.
She said it in a low voice.
ʃɪ sεd ɪt ɪn ə ləʊ vɔɪs
Byli cicho.
They were silent.
ðeɪ wɜː ˈsaɪlənt
Było cicho jak makiem zasiał.
It was so quiet you could hear a pin drop.
ɪt wɒz səʊ ˈkwaɪət juː kʊd hɪə ə pɪn drɒp
siedzieć cicho jak mysz pod miotłą
be as quiet as a mouse
biː əz ˈkwaɪət əz ə maʊs