mało

czegoś little sth, (przed rzeczownikami policzalnymi) few sth

Mało brakowało.
It was a close shave!
ɪt wɒz ə kləʊs ʃeɪv!
Jeszcze ci mało?
Haven't you had enough?
ˈhævnt juː hæd ɪˈnʌf?
To za mało powiedziane.
That's an understatement.
ðæts ənˌʌndəˈsteɪtmənt
Mało tego...
Not only that..., As if it wasn't enough that...
nɒt ˈəʊnlɪ ðætˌ əz ɪf ɪt ˈwɒznt ɪˈnʌf ðæt
mało kto/co
hardly anybody/anything
ˈhɑːdlɪ ˈεnɪˌbɒdɪ/ˈεnɪˌθɪŋ