doradzać

komuś coś advise sb, (polecać) recommend sb sth

Co by mi pan doradzał?
What would you advise?
wɒt wʊd juː ədˈvaɪz?
Doradziłem mu, żeby tego nie kupował.
I advised him not to buy it.
aɪ ədˈvaɪzd hɪm nɒt tə baɪ ɪt
Nie ma sensu mu doradzać.
The advice is wasted on him.
ðiː ədˈvaɪs ɪz ˈweɪstɪd ɒn hɪm
Wciąż wszystkim doradza.
He keeps giving advice.
hɪ kiːps gɪvɪŋ ədˈvaɪs
Doradził mi, żebym wyszedł.
He advised me to leave.
hɪ ədˈvaɪzd miː tə liːv