stwierdzić

find, discover, learn

Lekarz stwierdził zgon.
The doctor pronounced him dead.
ðə ˈdɒktə prəˈnaʊnst hɪm dεd
Ku swojemu zaskoczeniu stwierdziłem...
I found to my surprise..., I was surprised to find...
aɪ faʊnd tə maɪ səˈpraɪzˌ aɪ wɒz səˈpraɪzd tə faɪnd
Ze zdziwieniem stwierdzam, że...
I am surprised to find that...
aɪ əm səˈpraɪzd tə faɪnd ðæt