pociąg

train, (BrE) railway/(AmE) railroad train

Pojedziemy pociągiem.
We'll go by train.
wiːl gəʊ baɪ treɪn
Kup bilety na pociąg.
Buy train tickets.
baɪ treɪn ˈtɪkɪts
Spotkaliśmy się w pociągu.
We met on a/the train.
wiː mεt ɒn ə/ðə treɪn
Pociąg wjechał na stację.
The train pulled into the station.
ðə treɪn pʊld ˈɪntə ðə ˈsteɪʃən
O której odjeżdża najbliższy pociąg do Warszawy?
What time is the next train to Warsaw?
wɒt taɪm ɪz ðə nεkst treɪn tə ˈwɔːsɔː?
pociąg osobowy
passenger train
ˈpæsɪndʒə treɪn
pociąg towarowy/dalekobieżny
freight/long-distance train
freɪt/lɒŋˈdɪstəns treɪn
pociąg do alkoholu
liking for alcohol
ˈlaɪkɪŋ fə ˈælkəˌhɒl