pójść

gdzieś go swh, po kogoś/coś (przynieść, przyprowadzić) (go and) fetch/get sb/sth

Pójdź po niego.
(Go and) get him.
(gəʊ ænd) gεt hɪm
Jak poszło?
How did it go?
haʊ dɪd ɪt gəʊ?
Gładko poszło.
It went smoothly., It was plain sailing.
ɪt wεnt ˈsmuːðlɪˌ ɪt wɒz pleɪn ˈseɪlɪŋ
Pójdę z nią do kina.
I'll take her to the cinema.
aɪl teɪk hə tə ðə ˈsɪnɪmə
Pójdziemy na skróty.
We'll take a shortcut.
wiːl teɪk ə ˈʃɔːtˌkʌt
Poszedł pojeździć na rowerze.
He went cycling/biking.
hɪ wεnt ˈsaɪklɪŋ/baɪkɪŋ
Poszedł sobie.
He's gone.
hiːz gɒn
Będziesz musiał pójść na ustępstwa.
You'll have to lower your sights.
juːl hæv tə ˈləʊə jɔː saɪts
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Easy come, easy go.
ˈiːzɪ kʌmˌ ˈiːzɪ gəʊ
Nie pójdę tam za żadne skarby.
There's no way you can get me there.
ðεəz nəʊ weɪ juː kən gεt miː ðεə