pokazać

show, (zaprezentować) demonstrate sth to sb, na kogoś/coś point at/to sb/sth

Mógłbyś mi to pokazać?
Could you show it to me?
kʊd juː ʃəʊ ɪt tə miː?
Pokażę państwu drogę.
I'll show you the way.
aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ
Coś państwu pokażę.
Let me show you something.
lεt miː ʃəʊ juː ˈsʌmθɪŋ
Pokazała na mnie.
She pointed at me.
ʃɪ ˈpɔɪntɪd æt miː
Pokazał swoją prawdziwą twarz!
He showed his true colours!
hɪ ʃəʊd hɪz truː ˈkʌləz!
Pokazała mi język.
She stuck her tongue out at me.
ʃɪ stʌk hə tʌŋ aʊt æt miː
Pokaż na co cię stać!
Show what you've got!, Show your mettle!, Show what you're made of.
ʃəʊ wɒt juːv gɒt!ˌ ʃəʊ jɔː ˈmεtl!ˌ ʃəʊ wɒt jʊə meɪd əv
Ja ci pokażę!
I'll show you!
aɪl ʃəʊ juː!
Czas pokaże.
Time (alone) will tell.
taɪm (əˈləʊn) wɪl tεl
To pokazuje, jak...
That shows how...
ðæt ʃəʊz haʊ
pokazać palcem na kogoś (oskarżyć)
point the finger at sb
pɔɪnt ðə ˈfɪŋgə
pokazać klasę
show class
ʃəʊ klɑːs