pracować

work, be employed

Gdzie pan(i) pracuje?
Where do you work?
wεə dʊ juː wɜːk?
Pracowała jako nauczycielka.
She worked as a teacher.
ʃɪ wɜːkt əz ə ˈtiːtʃə
Chwilowo nie pracuje.
Currently, he is jobless.
ˈkʌrəntlɪˌ hɪ ɪz ˈdʒɒblɪs
Pracują na zmiany.
They work (in) shifts.
ðeɪ wɜːk (ɪn) ʃɪfts
Pracuję na część etatu.
I work part-time.
aɪ wɜːk pɑːttaɪm
Silnik pracuje na luzie.
The engine is idling., (BrE) The engine is ticking over.
ðiː ˈεndʒɪn ɪz ˈaɪdlɪŋˌ ðiː ˈεndʒɪn ɪz ˈtɪkɪŋ ˈəʊvə
Pracuje za granicą.
He works abroad.
hɪ wɜːks əˈbrɔːd
Pracuję w sklepie.
I work in a shop.
aɪ wɜːk ɪn ə ʃɒp